Truyện ma audio: Vương Vấn Trần Gian

0
31

Chết có thật sự đã hết? Tại sao những oan hồn không siêu thoát để đầu thai kiếp khác mà còn vương vấn lại trần gian đó là những điều mà Truyện ma có thật Vương Vấn Trần Gian muốn nói đến. Các bạn cùng nghe để tìm ra lời giải đáp cho mình qua sự diễn đọc của MC Đình Soạn.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar